Hoppa till innehåll

Om oss

Konstnärerna O rf grundades 2006 som en profesionell konstnärsorganisation för materialbaserad konst. Konstnärerna O rf:s verksamhet fokuserar på att utveckla förutsättningarna för ett professionellt konstnärsskap. Genom att ordna utställningar och evenemang både inom det egna området och i dialog med konstnärer från andra delområden inom bildkonsten strävar man att öka medvetenheten om branschen.

Wiebke Pandikow Great Wave, detalj, 2020 plastpåse, trä

Konstnärerna O rf

Som medlemmar i Konstnärerna O rf accepteras bildkonstnärer, som i sina verk använder sig av ett materialbaserat uttryck och där konstindustrins traditioner tillämpas konkret eller som en konceptuell utgångspunkt. För närvarande har föreningen ca 155 medlemmar. Föreningen har som mål att främja och utveckla samtidskonsten inom konstindustrin och stärka dess ställning på konstscenen.

Inom den visuella kulturen har det konceptuella innehållet fått allt större betydelse och därför suddas gränserna ut mellan de olika konstformerna. Dagens textil- och keramikkonst är lika mycket bildkonst som måleri eller skulptur. Den konstindustriella konsten definieras inte av någon skarp gränsdragning. Textilkonst, keramikkonst och annan materialbaserad konst torde vara de mest omfattande och bäst kända områdena. Utöver dessa kan man räkna med modern smyckeskonst, experimentell formgivning som baserar sig på konceptuellt innehåll samt dräktkonst av typen wearable art.

Konstnärerna O rf är medlem av Ornamo rf och har som mål att bilda en länk mellan Konstnärsgillet i Finland och Ornamo.